3 - Twinrom med dusj og WC

Dette er dei rimeligaste og minste romma vi har i hovudbygget. Alle har dusj og WC. Sengane kan setjast saman eller skillast frå kvarandre.


© Lorentz Hjelle 2015